Hjem Bygdebok på dugnad!

Bygdebok på dugnad!

Formålet med Lorens Berg-stiftelsen er å arbeide for lokalhistorisk arbeid og utgi bygdebøker for Andebu.

Den vanligste formen for å produsere en bygdebok er å etablere en bokkomite og engasjere en redaktør.

Når vi etablerte stiftelsen drøftet styret alternative former for bygdebokarbeid. Vi landet da på det vi kan kalle «bygdebok på dugnad». Planen var at ajourføring av gårdsbindet skulle gjennomføres delvis ved at ivrige frivillige samlet stoff, og delvis at eierne av gårdene ble engasjert i ajourføringsarbeidet. 

Det skulle ikke bli ett eller flere «bokbind», men en interaktiv og dynamisk samling av stoff på en Wiki-basert elektronisk plattform. Dette innebærer at materialet til enhver tid kan ajourføres og korrigeres, og skulle noen ønske stoffet på papir er det bare å trykke «skriv ut».

Så langt er over halvparten av gårdene ajourført.

Parallelt med gårds bindet har vi begynt å samle stoff til et «kulturbind».  Dette vil være stoff som viderefører noe av det som er i kulturbindet fra 1976, samt helt nytt stoff som skal fortelle om Andebu-bygdenes utvikling de siste 50 år.

Allerede nå er det grunn til å takke for alt frivillig arbeid som er nedlagt de siste 10 årene for å fremme det lokalhistoriske arbeidet i Andebu, men det er like mange spennende år foran oss.

Skulle noen ønske å engasjere seg er det bare å kontakte en av følgende:

  • Ingar Aadne, tel
  • Odd Kolkinn, tel 
  • Elin Sulutvedt, tel

Vi holder til i trivelige lokaler i Andebu Herredshus

Velkommen til spennende og viktig bygdebokarbeid i Andebu.

Andebu mars 2019
Roald Nomme
Styreleder