Nyheter

Hjem Nyheter

Lorens Berg-stiftelsen er etablert

Lorens Berg-stiftelsen er etablert av Andebu kommune, Andebu sparebank, Andebu brannkasse og Andebu fortidslag for å utgi ei ny bygdebok og for å stimulere interessen for lokalhistorie i Andebu.

Vi anbefaler

Nå er bygdeboka digital

På 1970-tallet ble det utgitt tre bygdebøker fra Andebu. Nå er disse tre bøkene med til sammen 2.200 sider og 434...

Verdens største eksplosjon