Bjørn Aamodt har skrevet om «Andebu kommunes historie 1992-2016 med enkelte skråblikk på personer og hendelser – sett med en tidligere kommunalsjefs øyne».

Boka lanseres nå etter å ha vært arbeidet med siden i vår. Den består av følgende deler:

  • Etatene og virksomhetene
  • Den økonomiske delen med budsjettene for perioden 1992-2016 som bakgrunnsmateriale for betraktninger, grafer og kommentarer
  • Den politiske delen med oversikt over kommunestyrer, utvalg og politikere
  • Tre tidligere politikere ser tilbake- Kommunesammenslåingen-historikk, prosess og resultat

Det har vært mange eksterne bidragsytere til boka, blant annet tidligere ordførere, tidligere og nåværende politikere – i tillegg til flere ansatte i gamle Andebu kommune.

Boka ble redigert hos Print Konsult, Andebu, er på ca. 300 sider og har inkludert mye billedstoff fra perioden.

Den blir i salg fra lørdag 28. november i tidsrommet kl. 11 – 13 fra Andebu Sentrum 28 for kr. 200 som kan vipses til 628239.

Lorens Berg–stiftelsen står som utgiver og ansvarlig for publiseringen, fordi vi ser det som svært viktig at også den siste delen av Andebu kommunes historie blir tilgjengelig i bokform.

Prosjektet er basert på søknadsmidler, sponsorer/gaver og dugnadsarbeid. Bjørn Aamodt står som forfatter/redaktør og ansvarlig for innholdet i boka.