På 1970-tallet ble det utgitt tre bygdebøker fra Andebu. Nå er disse tre bøkene med til sammen 2.200 sider og 434 bilder/grafikk digitalisert. Det betyr at de nå er tilgjengelig på internett. I løpet av november blir de tilgjengelige på en CD som du kan lese i din PC.

På 1970-tallet ble det utgitt tre bygdebøker fra Andebu. Det var:

  • Kulturbind med kommunens kulturhistorie.
  • Gårdshistorie for Andebu med gårds- og slektshistorie for Andebu sokn.
  • Gårdshistorie for Høyjord og Kodal med gårds- og slektshistorie for disse to soknene.

Nå er disse tre bøkene med til sammen 2.200 sider og 434 bilder/grafikk digitalisert. Det betyr at de nå er tilgjengelig på internett. I løpet av november blir de tilgjengelige på en CD som du kan lese i din PC. All tekst i bygdebøkene blir indeksert. Det betyr at du på PCen din enkelt kan søke etter ord som finnes i de tre bygdebøkene. Dermed blir det enkelt å finne alle gårds-, steds- og personnavn som finnes i de originale bygdebøkene.

Den digitale bygdeboka blir lagt ut for salg som CD, og den er allerede tilgjengelig på nettsidene til Lorens Berg-stiftelsen.