Nesten hele kommunestyret i Andebu og flere andre innbudte gjester var til stede da ordfører Hans Hilding Hønsvall (bildet) åpnet vårt slektshistoriske senter og den digitale utgaven av Andebu bygdebok. Dermed er første mål for Lorens Berg-stiftelsen oppnådd. Senteret skal bli et ressurs- og aktivitetssenter for lokalhistorisk interesserte i Andebu. Den digitale bygdeboka gjør lokalhistorien lettere tilgjengelig.

Lars Harald Alstadsæter orienterer om den digitale bygdeboka.
Styreleder Roald Nomme mottar ei bokpakke i gave fra Marit Solberg, som er styreleder i Andebu fortidslag.
Bygdebokforfatter Lorens Berg (1862 – 1924) “overvåker” det hele innrammet på veggen bak ordføreren.

Alle foto: Torstein Flåm