Noen ønsket å digitalisere bygdebøkene fra 1970-tallet. Noen startet et elektronisk bygdeleksikon. Noen ønsket ei ny bygdebok. Noen ønsket et samlingssted for lokalhistorikere og slektsgranskere. Og noen hadde penger. Så snakket de sammen. Det resulterte i en egen stiftelse og ny giv for det lokalhistoriske arbeidet i Andebu.

Våren 2008 ble Lorens Berg-stiftelsen etablert. Bak stiftelsen står Andebu kommune, Andebu sparebank, Andebu brannkasse og Andebu fortidslag. Stiftelsens formål er å fremme det lokalhistoriske arbeidet i Andebu. Stiftelsen har fått sitt navn etter lokalhistorikeren og bygdebokforfatteren Lorens Berg. Han sørget for hundre år siden for at Andebu havnet i fremste rekke når det gjaldt lokalhistorisk arbeid. Nå skal Andebu nok en gang havne i lokalhistoriens eliteserie.

Fortidslaget er naturlig nok opptatt av lokalhistorie, men har lite penger. Sparebanken og brannkassa har penger og et stort lokalt engasjement. Kommunen har rettighetene til eksisterende bygdebok og en kulturetat med motiverte medarbeidere. Dessuten har kommunen flere frivillige som er engasjert i lokalhistorie og slektsgransking. I sum må dette bli et vinnerlag.

Banken, brannkassa og kommunen har bidratt med penger. Til nå over en million kroner. Brannkassa har i tillegg stilt lokaler til rådighet for et lokalhistorisk senter. Kommunen har stilt arbeidskraft og dataressurser til rådighet. Fortidslaget har engasjerte medlemmer som deltar.

Mange aktiviteter
På 1970-tallet ble det utgitt tre bygdebøker i Andebu. I disse bøkene finnes historiske beskrivelser av ulike forhold i kommunen (kulturbindet) og to bind med gårds- og slektshistorie. Disse tre bøkene blir nå digitalisert. De skal selges som CDer. Dessuten skal de danne grunnlag for korrigeringer og tilføyelser.

Det lokalhistoriske senteret er i ferd med å bli innredet. Datautstyr er på plass, og etter sommeren er det planlagt ukentlige treff for lokalhistorisk interesserte. På senteret skal det både være mulig å få hjelp til å søke etter informasjon, og ikke minst skal senteret være en arena for innsamling av lokal- og slektshistorisk informasjon. Det som samles inn skal brukes i et elektronisk bygdeleksikon og i ei ny bygdebok.

Stiftelsen skal drive et nettsted som har som ambisjon å ære en arena for Andebu i fortid, nåtid og framtid. ”Fortidsdelen” skal inneholde et elektronisk bygdeleksikon og veivisere inn i den digitale jungelen av ressurser av lokal- og slektshistoriske kilder. Det eksisterende Kodal bygdeleksikon blir modell for bygdeleksikonet. ”Nåtidsdelen” skal inneholde informasjon om dagens andebusamfunn. Og ”framtidsdelen” skal være en debattarena for utvikling av Andebu.

Ny bygdebok
Utgivelsen av ei ny bygdebok er stiftelsens mest ressurskrevende prosjekt. Andebus bygdebok fra 1905 (Lorens Bergs bok) og bøkene fra 1970-tallet var alle preget av høy kvalitet. Ei ny bygdebok skal ikke bare være en ”oppdatering” av disse, men forsøke å sette dagens Andebu inn i en historisk og kulturell sammenheng. Hvorfor er Andebu og andebusokningene slik de er? Hvilke historiske og kulturelle forhold har påvirket Andebu? Hvordan har omgivelsene påvirket oss? Den nye bygdeboka skal ikke bare være et oppslagsverk, men like mye ei bok om sammenhenger, påvirkning og medvirkning. Kanskje det blir ei god bok å lese fra perm til perm?

I front av utviklingen
For hundre år siden var Lorens Berg i front av utviklingen innen lokalhistorie. Hans bygdebøker dannet mønster for bygdebøker andre steder i landet. Nå har Lorens Berg-stiftelsen ambisjoner om å ligge i front av utviklingen. På Lorens Bergs fødselsdag 18. januar, skal det i 2009 arrangeres et seminar om den moderne bygdeboka. Målet er å motivere kommunene i Vestfold til å gjenoppta arbeidet med bygdebøker. Vestfold er på jumboplass i Norge på dette området.

Når gode krefter går sammen
I de fleste kommuner er det mange som driver med lokal- og slektshistorisk arbeid. Når disse går sammen er det i sum store økonomiske og menneskelige ressurser. I Andebu har vi klart dette. Nå er forholdene lagt til rette. Er vi heldige kan vi snart begynne å høste resultatene.